Představujeme

Linec je město v Rakousku. Třetí největší země je také hlavním a hlavním městem spolkové země Horní Rakousko. Je v severním centru Rakouska, přibližně 30 kilometrů jižně od české hranice, na obou stranách Dunaje.

  • MĚNY Euro
  • JAZYK Němec
  • NEJLEPŠÍ ČAS NÁVŠTĚVY kdykoliv