Představujeme

Heidelberg je univerzitní město v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko, ležící na řece Neckar v jihozápadním Německu. Při sčítání lidu z roku 2016 to bylo 159,914 XNUMX obyvatel, z čehož zhruba čtvrtinu tvořili studenti.

  • MĚNY Euro
  • JAZYK Němec
  • NEJLEPŠÍ ČAS NÁVŠTĚVY kdykoliv